> Identiteit en
toekomstbestendigheid
van een New Town

CAHIER Houden van Houten #1

Samenstelling & redactie: Hans Ligteringen Karin Christof
Bijdragen: Hans Ligteringen Karin Christof, Marrit van der Schaar, Ivan Nio, Marieke Rietbergen


Uitgeverij Blauwdruk, Architectuurcentrum Makeblijde | aMb

 


De publicatie A Perfect World is het resultaat van ontwerpend onderzoek naar het levensloopbestendig maken van Modelstad Houten, dat in 2012 en 2013 is uitgevoerd op initiatief en onder leiding van Architectuurcentrum | aMb.
I.s.m. Viveste, Habion, de gemeente Houten, de Ouderenbond en de studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK /Academie van Bouwkunst en de TU Delft, Park Makeblijde, Reinder Bakker /Overtreders W, Marieke van den Heuvel, Marieke Timmermans, Chris van Gent en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Samenstelling en redactie: Hans Ligteringen, Karin Christof

Met bijdragen van: Caro van Dijk (Caro van Dijk Architectuur), André Botermans (Stedenbouwkundige Gemeente Houten), Petra Dijkstra (woningstichting Viveste), Joost Maas (Habion), Sep Meijers (Voorzitter PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond), Erwin van den Brink, Jelmar Brouwer, Lisanne Gerritzen, Floris Grondman, Kim Kool, Mirte van Laarhoven, Willemijn van Manen, Nik van Nuland, Mark Spaan, Mark van Vilsteren, Brigitta van Weeren (Studenten landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam), Rochelle Wolvers (Urbanism TU Delft), Hans Ligteringen, Karin Christof (Architectuurcentrum | aMb).

aMb PAPER#3 / ePub | Architectuurcentrum Makeblijde | aMb / download.pfd
 
> Het groen omarmd
Ontwerpen aan Houten


Auteur:
 Robert Derks 
Paperback 22 x 23, 216 pagina's, fc. 
ISBN: 978-90-75271-39-3
Prijs: 29,50 

Dit boek is als dubbelpublicatie met ‘Modelstad Houten’ in een cassette verkrijgbaar. 
ISBN: 978-90-75271-41-6 
Prijs: 44,50 

 
PROJECTX24: Houten Centrum
SPEED CREATIE VOOR SLOW ARCHITECTURE 
Design Never Sleeps


Architectuurcentrum Makeblijde | aMb organiseerde een “Speed Creatie Voor Slow Architecture” in het centrum van Houten. Creatievelingen, designers, gebiedsbetrokkenen en passanten werden uitgedaagd worden zo veel mogelijke nieuwe functionele gebruiksvoorstellen en beeld- en belevingssuggesties te doen voor het toekomstige op cultuur gespitste centrumgebied van Houten.

aMb PAPER
ePub | Architectuurcentrum Makeblijde | aMb / download.pfd

 
INNOVATIEF LANDSCHAP

Redactie Karin Christof, Arjan Vergeer
Met bijdragen van Dingeman Deijs, Berno Strootman, Willemijn Lofvers, Tom Bullens, Peter Lubbers, Harro de Jong, Bas de Vries, Vincent Kuypers, Vincent Tiel Groenestege en Wim Timmermans, Nico Wissing en Ester van de Wiel. 

Met dank aan: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Philips Nederland, Griffioen Wassenaar, de NVTL, Uitgeverij Blauwdruk, de auteurs en fotografen

Paperback, 17x24 cm, 68 pagina's, full colour
ISBN 978-90-75271-69-0, NUR 648
Prijs € 11,90
September 2013
Uitgeverij Blauwdruk
 
Eiland van Schalkwijk - Altijd buiten

Hans ligteringen en Marike Leeuwenkamp beschrijven de belangrijkste kenmerken van het bewonen en gebruiken van het landelijke gebied zoals de voedselproductie, de gemeenschap, het natuurbeheer, de economie etc. vanuit persoonlijke betrokkenheid en kennis van tradities.
Dit project kwam mede tot stand dankzij financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Auteurs: Hans Ligteringen, Marike Leeuwenkamp, Bewoners van Schalkwijk
Uitgever: Architectuurcentrum Makeblijde
Aantal pagina's: 240, Taal: Nederlands
Verschijningsvorm: Paperback / softback
ISBN: 978-90-9026576-6

UITVERKOCHT
 
OVER DE GRENS

Het cahier is een bundeling van de lezingenreeks ‘Over de grens’ (2011 – 2012), georganiseerd door Architectuurcentrum Makeblijde | aMb en de NVTL .Dit boek kwam mede tot stand dankzij financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Redactie Karin Christof en Arjan Vergeer
Met bijdragen vaPaul Achterberg, Maike van Stiphout, Paul Geerts, Floris van der Kleij, Roel van Timmeren, Ton Matton, Eric-Jan Pleijster, Joyce van den Berg, Arjan Nienhuis, Bart Bomas, Mark Eker en Steven Delva.

Cahier Over de Grens:
Prijs: 11,90 Eur
ISBN 9789075271591
Uitgeverij Blauwdruk
 
HIER WORDT GEWERKT
AAN GESCHIEDENIS


HWGAG bundelt verhalen, geschiedenissen, observaties en belevingen in combinatie met het beschrijven van routes en plekken. Het schrijven en beschrijven van onze persoonlijke denk- en leefruimte in samenhang met het ontworpen stadslandschap.

Dit project kwam mede tot stand dankzij financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

ePub | Architectuurcentrum Makeblijde | aMb / download.pfd
 
Modelstad Houten
Dorp > Groeikern > Vinex:
het bijzondere van het alledaagse’


Tekst Sjoerd Cusveller, Jutta Hinterleitner, Frank de Josselin de Jong, Ivan Nio, Marinke Steenhuis Fotografie Rita van Biesbergen, Harry Harsema

Paperback, 23x22 cm, 168 pagina’s, full colour
ISBN 978-90-75271-25-6
Prijs 24,– 2007
Uitgave i.s.m. Tuinarchitectuurpark Makeblijde.
Uitgeverij Blauwdruk
 
 
 
 
 
   
   


Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten