KEUZEVERWANTSCHAP
De maakbaarheid van een gezond stedelijk landschapHet jaarprogramma 2016 van Architectuurcentrum Makeblijde | aMb staat geheel in het teken van de ruimtelijke dimensie van gezondheid. Tijdens het programma met lezingen presentaties en onderzoeksopdrachten zal ingegaan worden op de interactie tussen ruimtelijke inrichting, gebruik, beleving en gezondheid. De ambitie van het programma is het ontwikkelen van handvaten voor zowel planvorming, ontwerp als ruimtelijke ontwikkeling vanuit het gezondheidsperspectief.

Casus Molenzoom | Houten


Op initiatief van Architectuurcentrum Makeblijde | aMb en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) wordt van 1 juli tot en met 31 december 2016 een crosssectoraal ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige (her)inrichting en (her)bestemming van de Molenzoom in Houten.

De molenzoom in Houten is een belangrijke verkeersader die het (winkel)centrum verbindt met het wegennet rond de stad. De weg heeft een kenmerkend profiel met aan weerzijde kantoorpanden. Het kantorenlint is door de gemeente als een concrete ruimtelijke opgave voor de nabije toekomst aangemerkt. De Molenzoom zorgt voor een kwart van de werkgelegenheid in Houten. Het gebied heeft een percentage leegstand van 35-40%. De ambitie van de gemeente Houten is om (nieuwe) ruimte te creëren voor goedkope en creatieve woon- en werkzones.
De Molenzoom moet transformeren naar een economisch vitale en comfortabele woon- en werkomgeving zonder haar belangrijkste functies voor werkgelegenheid en transport te verliezen.

Molenzoom Houten Zuid <|> Noord


Cross-over ontwerpen

De ruimtelijke transformatie en nieuw gebruik betekent voor de Molenzoom dat zij zich opnieuw zal moeten moet uitvinden. Vanuit een Sence of Place zullen stapsgewijs projecten gerealiseerd worden. Projecten die tegemoet komen aan de stedelijke vraag naar meer gedifferentieerde bedrijvigheid, wel of niet in combinatie met wonen. De nieuwe mix van gebruik en gebruikers zullen onvermijdelijk aanpassingen vragen in de openbare ruimte en aan de infrastructuur. De omgevingskwaliteit van het gebied zal naast nieuwe gebruikswaarden ook betrekking hebben op gezondheid, belevingswaarde en identiteit. Omgevingskwaliteiten die gezondheid én gezond gedrag verbinden met groen, water, architectuur, openbare ruimte en infrastructuur. Op verschillende schaalniveaus zal dus gezocht moeten worden naar de integrale ruimtelijke en/of technische vertaling van de meest uiteenlopende gezondheidsbeïnvloedende factoren als economie, werk, sociaal-culturele vitaliteit, mobiliteit, comfort, klimaat, veiligheid en milieu.

De ontwerpopdracht


Ontwerpbureaus, stedelijke professionals en studenten zullen startend vanuit een specifiek schaalniveaus de integrale transitieopgave van de molenzoom uit werken. De bevindingen worden tussentijds gepresenteerd aan een Interdisciplinair expertteam met deskundigen op het gebied van planologie, ecologie, klimaat, vastgoed, biologie, economie, psychologie, gezondheid, vastgoed, communicatie en design. Het expertteam zal in wisselende samenstellingen een interactieve dialoog met ontwerpers voeren over o.a. het gezondheidsaspect van de ruimtelijke ontwerpvoorstellen.

Ga verder naar Molenzoom
...
Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten