KEUZEVERWANTSCHAP
GEZONDHEID & RUIMTE

Binnen het Jaarprogramma 2016 dat Architectuurcentrum Makeblijde | aMb staat de vraag centraal hoe gebouwen, openbare ruimte en infrastructuur zo ingericht en vormgegeven kunnen worden dat zij een bijdrage leveren aan de gezondheid van haar gebruikers. Gezondheid zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen in de waardering en gebruik van een woon- en werkomgeving.


Het ontwerp- en onderzoekprogramma wordt georganiseert in samenwerking met:
RIVM / Kenniscentrum Healthy Urban Living
WageningenUR - leerstoelgroep landschapsarchitectuur
VHG - Branchevereniging voor ondernemers in het groen
NVTL - De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur
Witteveen+Bos
Gemeente Houten


Lees meer...

 
ONTWERPEND ONDERZOEK
MOLENZOOM \ HOUTEN


Een Gezond Stedelijk Landschap
Een belangrijk onderdeel van het programma is het ontwerpend onderzoek dat zal worden georganiseerd rond de Molenzoom in Houten. De transportcorridor heeft haar aantrekkelijkheid als vestigingslocatie voor middelgrote kantoren verloren. De route is door de gemeente Houten als een concrete ontwikkelopgave voor de nabije toekomst aangemerkt.

De deelnemers worden uitgedaagd om vanuit een eigen visie of specifiek kennisgebied in samenwerking met andere disciplines en direct belanghebbenden voorstellen te ontwikkelen voor ruimtelijke inrichting, gebruik en beleving voor gebouwen, hun directe omgeving en infrastructuur. Multifunctionele groen-blauwe ingrepen in combinatie met innovatieve technologie moeten het gebied transformeren naar een gezonde, comfortabele en economisch vitale woon/werk omgeving. ‘Een Gezond Stedelijk Landschap’
 
  LEZINGEN \ DEBAT \ PRESENTATIES
Locatie: Park Makeblijde.
Wat is een gezonde omgeving, hoe maak je die en met wie?

Geïnteresseerden en deskundigen op het gebied van gezondheid, ruimtelijke vormgeving, planologie en wetenschap delen ervaring en kennis rond het thema: gezondheid en ruimtelijke omgeving.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
aMb | PAPER #2 Verslag seminar
Publicatie KLIMAATSAFARI 2015
aMb | PAPER #1| Spread-versie
aMb | PAPER #4
aMb | PAPER #3
 


Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten