Keuzeverwantschap
Gezondheid
Ruimte
De maakbaarheid van een gezond
stedelijk landschap


Het jaarprogramma 2016 van Architectuurcentrum Makeblijde | aMb staat geheel in het teken van de ruimtelijke dimensie van gezondheid. Tijdens het programma met lezingen, presentaties en onderzoeksopdrachten zal ingegaan worden op de interactie tussen ruimtelijke inrichting, gebruik, beleving en gezondheid.
Ontwerpend onderzoek 2016
De Molenzoom HoutenOp initiatief van Architectuurcentrum Makeblijde | aMb en de
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) wordt van 1 juli tot en met 31 december 2016 een crosssectoraal ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige (her)inrichting en (her)bestemming van de Molenzoom in Houten.
Het ontwerp- en onderzoekprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met:
• RIVM / Kenniscentrum Healthy Urban Living
• WageningenUR - leerstoelgroep landschapsarchitectuur
• VHG - Branchevereniging voor ondernemers in het groen
• NVTL - De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur
• Witteveen+Bos |
• Gemeente HoutenArchitectuurcentrum Makeblijde | aMb
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten