KEUZEVERWANTSCHAP
Gezondheid
Ruimte
De maakbaarheid van een gezond stedelijk landschap

Het jaarprogramma 2016 van Architectuurcentrum Makeblijde | aMb staat geheel in het teken van de ruimtelijke dimensie van gezondheid. Tijdens het programma met lezingen presentaties en onderzoeksopdrachten zal ingegaan worden op de interactie tussen ruimtelijke inrichting, gebruik, beleving en gezondheid.

Lees meer...
Ontwerpend onderzoek: De Molenzoom Houten

Op initiatief van Architectuurcentrum Makeblijde | aMb en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) wordt van 1 juli tot en met 31 december 2016 een crosssectoraal ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige (her)inrichting en (her)bestemming van de Molenzoom in Houten.


ONTWERPEND ONDERZOEK 2016
GEZONDHEID & RUIMTE
De Molenzoom / Houten


COLLEGEREEKS 2016
ONTWERPEN VOOR GEZONDHEID
Park Makeblijde

KLIMAAT & RUIMTE
Programma 2015
DE GROTE VERBOUWING


Het ontwerp- en onderzoekprogramma wordt georganiseert in samenwerking met:
RIVM / Kenniscentrum Healthy Urban Living
WageningenUR - leerstoelgroep landschapsarchitectuur
VHG - Branchevereniging voor ondernemers in het groen
NVTL - De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur
Witteveen+Bos | Gemeente Houten
aMb | PAPER #2 Verslag seminar
Publicatie KLIMAATSAFARI 2015
aMb | PAPER #1| Spread-versie
aMb | PAPER #4
aMb | PAPER #3
 


Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten